Anotace

Publikace si klade za cíl, jako první dílo na trhu, komplexně postihnout a popsat aspekty i principy webové kartografie. První čistě teoretická část, přináší jednoznačné vymezení pojmů a uvedení do čtenáře kontextu. Druhá část publikace popisuje jednotlivé aspekty webové kartografie, včetně pilířů pro vlastní tvorbu mapových aplikací: data a knihovny. Publikace je koncipována jako soubor pravidel, zásad, doporučení a metod pro autory webových map. Čtenář této monografie, by se po jejím prostudování měl jednoznačně orientovat v aspektech a principech webové kartografie, správně pojmenovávat dané termíny, a v neposlední řadě by měl pochopit proces tvorby webové mapy s veškerými kartografickými náležitostmi.

Kapitoly

1 Úvod
2 Vymezení pojmů
3 Milníky webové kartografie
4 Vliv internetu na současnou kartografii
5 Obecné předpoklady zobrazení dat na webu
6 Kartografické aspekty webových map
7 Technologické aspekty webových map
8 Legislativní a ekonomické aspekty webových map
9 Datové aspekty webových map
10 Softwarové aspekty (mapové knihovny)
11 Závěr

Doplňující materiály

Citace

Nétek, R. (2020). Webová kartografie - specifika tvorby interaktivních map na webu.
Univerzita Palackého v Olomouci. 196 s. ISBN 978-80-244-5827-4.

O autorovi

Rostislav Nétek je absolventem magisterského i doktorského studia oboru Geoinformatika a kartografie na Katedře geoinformatiky, Přírodovědecké fakulty, Univerzity Palackého v Olomouci. Od září 2015 působí na stejném pracovišti jako odborný asistent. Zaměřuje se na propojení kartografie a geoinformatiky s webovými technologiemi, vizualizací a sdílením prostorových dat na internetu a strategií otevřených softwarů či dat. Jeho odbornou profilací je webová kartografie, geoinformační technologie, open source a krizový management. V rámci komerčních aktivit se věnuje webdesignu a vývoji webových řešení. Absolvoval řadu zahraničních výzkumných stáží (Rakousko, Peru, Švýcarsko, Island, Norsko, Maďarsko, Řecko, Španělsko), zpravidla se zaměřením na vývoj geoinformatických produktů. Je propagátorem webových open source technologií, členem odborné skupiny "Open source a open data" při České asociaci pro geoinformace a zástupcem katedry v celosvětové sítě laboratoří ICA-OSGeo.